Banner

Trường Mầm Non 29/03

Trường mầm non 29/3 là ngôi trường có bề dày truyền thống, đạt chuẩn chất lượng cao và là một trong những trường điểm của thành phố Đà Nẵng.

Đây là ngôi trường vừa đáp ứng được nhu cầu dạy và học ngày càng tăng cho trẻ em mầm non tại thành phố Đà Nẵng, vừa mang tính xã hội rất cao. Trường mầm non 29/3 được nâng cấp thành ngôi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Trẻ em sẽ được phát triển toàn diện các lĩnh vực đồng thời chuẩn bị đầy đủ kĩ năng và tâm thế trước khi bước vào lớp 1.