Banner

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị

TẦM NHÌN 

V.Startup định hướng trở thành một trong những công ty hàng đầu về quy mô và hiệu quả trong các lĩnh vực: Phát triển dự án, Kinh doanh thương mại, Giáo dục, Công nghệ thông tin.

V.Startup kiến tạo môi trường khởi nghiệp 

Luôn luôn mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Đó là những sản phẩm thông minh tăng cường sự kết nối, đem lại lợi nhuận kinh tế cao.

SỨ MỆNH 

 

CON NGƯỜI - CÔNG NGHỆ - KẾT NỐI 

CON NGƯỜI

Khách hàng, đối tác và nguồn nhân lực là những yếu tố trọng tâm trong quá trình phát triển công ty CP Đầu tư Tổng hợp Khởi nghiệp Việt cũng như trong các cơ hội kinh doanh.

 
CÔNG NGHỆ

V.Startup luôn tiên phong ứng dụng những thành tựu công nghệ mới nhất vào kinh doanh. Đây vừa là công cụ, vừa là chìa khóa giúp V.Startup phát triển ngày càng mạnh mẽ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Khởi nghiệp Việt (V.Startup) 

KẾT NỐI

V.Startup luôn chú trọng việc kết nối giữa con người với công nghệ, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, từ đó tạo nên sức mạnh để doanh nghiệp phát triển bền vững.