Banner

Ban lãnh đạo

Ông Phạm Tấn Củng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Khởi Nghiệp Việt.
Ông Củng có kinh nghiệm hơn 20 năm điều hành và quản lý doanh nghiệp. Hiện nay, ông Củng kiêm nhiệm các vai trò: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Việt.
Ông Củng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Quản trị Kinh doanh Tp.HCM.

 
PHẠM TẤN CỦNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Chí Nghĩa là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Khởi Nghiệp Việt.
Ông Nghĩa đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.
Ông Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh.

 
Ths. TRẦN CHÍ NGHĨA
Tổng Giám đốc