Banner

Văn hoá doanh nghiệp

SÁNG TẠO
TRÁCH NHIỆM

-Trách nhiệm của mỗi cá nhân với công ty
-Trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng khởi nghiệp
-Trách nhiệm của công ty đối với xã hội

- Bản lĩnh để đối đầu với các làn sóng đầu tư mới
- Bản lĩnh bứt phá tạo dấu ấn riêng
- Bản lĩnh biến hoài bão, dự án thành hiện thực.
- Bản lĩnh bứt phá tạo dấu ấn riêng

BẢN LĨNH

- Mỗi dự án, mỗi công việc đều là một dấu ấn sáng tạo khác biệt.
- Sáng tạo là không ngừng, là mấu chốt trong chuỗi vận động, phát triển của V.Startup.