Banner

Công nghệ thông tin

Với sự hỗ trợ công nghệ thông tin từ các chuyên gia hàng đầu từ Thung lũng Silicon (Mỹ), V.Startup cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp ứng dụng, mang lại hiệu quả cao. Mô hình V.Startup vận dụng là mô hình công ty thông minh bằng cách vận dụng công nghệ, sử dụng con người thông minh và kết nối con người thông minh.

Tại cộng đồng khởi nghiệp do V.Startup xây dựng, công nghệ thông tin là mũi nhọn quan trọng để kiến tạo thành công cho doanh nghiệp. Từ công nghệ thông tin, V.Startup giúp doanh nghiệp kết nối với thế giới, mang lại cơ hội kinh doanh mới.